Yönetim kurulumuz OMV Kozluk tesislerini ziyaret etti

23 Mart 2012 günü vakfımızı ZİYARET eden OMV Samsun Genel Müdürü Sayın Korkut Öztürkmen, yönetim kurulumuzu tesislerinde ağırlamak istediklerini ifade ederek davet etmişlerdi. Bu daveti kabul eden yönetim kurulumuz 29 Mart 2012 günü OMV şirketini Terme/Kozluk’daki tesislerinde ZİYARET etti.

Kurulumuzu ekibi ile şirketin idare merkezinde Sayın Korkut Öztürkmen karşıladı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısına şirketinin Santral, Güvenlik ve Halkla İlişkiler Müdürü ve tesisin çevre mühendisi de katıldılar.

Güvenlik ile ilgili geniş bilgilendirmenin ardından toplantıya, artarak devam eden enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yenilenebilir (nehir, jeotermal, güneş, rüzgâr) kaynaklarının yeterli olamayacağı ifade edilerek devam edildi. GSMH’nin %10 büyümesi durumunda enerji ihtiyacının %20 arttığına dikkat çeken santral müdürü Sayın Kürşat Büyüktuğrul, bu ölçekte bir ihtiyacın karşılanabilmesi için mutlaka farklı kaynakların etkin ve verimli kullanılması gerektiğini ifade etti. OMV Samsun’un Doğal Gaz ile çalışacağını, ülkemizde enerji ihtiyacının %50’sinin doğal gaz ile sağlandığını, bu ihtiyacının %3’ünü karşılayacaklarını söylediler.

Denizden kullanılan soğutma suyu ve tesisin çevre etkileri konusunda Çevre Mühendisi Mine Hanım bilgi verdi.

İnteraktif geçen toplantıda kurulumuzun sordukları sorulara da cevap veren OMV ekibi, bu tür toplantıları yapmaya devam edeceklerini, bilgi almak isteyen tüm kişi ve kurumlara açık olduklarını ifade ettiler.

Başkanımız Rüştü Araboğlu ise davetleri için Sayın Öztürkmen’e teşekkür etti. Karşılıklı ve ilk ağızlardan görüşmelerin bilgi eksikliğini gidereceğini ve yanlış anlamaları da ortadan kaldıracağını ifade ederek daha önce de belirttikleri gibi yatırıma ve sermayeye karşı olmadıklarını, bölge ekonomisine katkı verecek temiz yatırımları da desteklediklerini söyledi.

Burada kaygıya sebep olan, OMV Samsun tesisinin sebep ne olursa olsun verimli topraklar üzerine kurulu olması, bu topraklarda yapacağı olumsuz etkiler, asit yağmurları ve sera etkisine yapacağı katkı olduğunu tekrar etti.

Öte yandan yönetim kurulu üyelerimiz %50 gibi bir ölçekte doğal gazlı enerji üretiminin ülkeyi dışa bağımlı kılacağı kuşkusunu taşıdıklarını söylediler. Sanayi gelişimlerini tamamlamış olan ekonomilerin bu ihtiyacı nasıl karşıladıkları sorusuna, Sayın Öztürkmen, araştırıp bir rapor halinde sunacakları cevabını verdi.

Ziraat Mühendisleri Odasının açtığı dava sonucu danıştayın üretim lisansını iptal eden kararına rağmen inşaatın devam etmesine açıklama getiren Sayın Öztürkmen şirket danışmanlarının ve avukatlarının değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkan tablonun kendileri lehinde olacağını beklediklerini söyledi.

Toplantının sonunda yenilen öğle yemeğinin ardından kısa bir tanıtım turu düzenlendi.

Başından sonuna dek nezaketle mesai ayırarak kurulumuzu bilgilendiren idarecilere Sayın Korkut Öztürkmen nezdinde teşekkür edildi

Detaylı ve uzun süren toplantı sonunda yönetim kurulumuz, elektriğin, maliyetler göze alındığında uygun başka bölgelerde üretilebileceği, ancak verimli toprağın binlerce yılda oluştuğu gerçeği ile fosil yakıt tüketen tesislerin bu bölgelerin dışında olması gerektiği konusunda hemfikir olmuştur.

Saygılarımızla kamuoyu ile paylaşırız.

Samsun Spor Eğitim ve Tanıtım Vakfı
Yönetim Kurulu

© 1988-2024 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır