Bafra İkiztepe Höyükleri ve Baruthane ve Kalkanca Tümülüsleri

BAFRA İKİZTEPE HÖYÜKLERİ

ikiztepe

1971 yılından itibaren İkiztepe Köyü sınırlarında bulunan İkiztepe Ören Yeri ve çevrede yapılan yüzey araştırmalarında 57 höyük tipi, 6 düz yerleşim yeri, 25 antik çağ ve hemen sonrasına ait kalıntı, 48 tümülüsü, 5 kaya mezarı, 3 mezarlık, 1 kale, 1 hamam, 1 köprü bulunmuştur. İkiztepe Ören yerindeki en yüksek tepe İlk Tunç Çağı III. Zamanında (M.Ö. 2300-2100) mezarlık olarak kullanılmış, Eski Anadolu’da bulunan mezarlıklardan en büyüğü olan bu mezarlıkta 623 adet mezar tespit edilmiştir. Çıkarılan toplam 690 iskelet üzerinde yapılan antropolojik araştırmalar sonucu ölüm yaşları ve cinsiyetleri belirlenmiştir. Ayrıca iskeletlerden 8′inde bilinçli beyin ameliyatları yapıldığına dair izler görülmüştür. Ameliyat yapılanlardan bazılarının ameliyattan hemen sonra öldüğü, bazılarının ise 10 yıla varan sürelerde yaşamlarını sürdürdükleri anlaşılmıştır.

BARUTHANE VE KALKANCA TÜMÜLÜSLERİ

tumulus

Samsun’un batısında 50 metre yüksekliğinde iki tepe tümülüse benziyor fakat büyük bir ihtimalle gemicilere yol göstermeleri için fener görevi üstlenmişlerdi. (Amisos’un batısında, bugün Baruthane veya Kalkanca Tümülüsleri adı verilen Tümülüslerin antik dönemde gemicilere liman girişini işaret ettiği ve St. Comsa ve Damien’e ithaf edildiği söylenir. Ayrıca burada Dioskur’lar tapınağı olduğu ve sikkeler üzerinde bu tapınağın tasvir edildiği iddia edilir. Derbent Burnu üzerinde de büyük bir Tümülüs yer alır.) Bu tepelerde önceden Romalıların ilahları bulunuyordu. (Bu Amisos sikkeleri üzerinde görülen tanrılar; Apollon, Ares, Artemis, Asklepios, Athena, Demeter, Dianysos, Hermes, Nike, Tykhe, Irmak, Deniz Tanrısı Zeus.)

© 1988-2024 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır