Bandırma Vapuru

BANDIRMA VAPURU TARİHÇESİ

Gemi 1878 yılında İskoçya’nın Paisley bölgesindeki Macmtyre şirketi tarafından Huston and Cardett tezgâhlarında 21 sıra numarası ile 279 grostonluk yolcu ve yük vapuru olarak inşa edilmiştir. Geminin ilk sahibi Dussey and Robinson şirketi gemiyi “Torocaterdo” adı altında 5 yıl çalıştırdı.
1883 yılında Yunanlı armatör Psicha geminin Londra’da olan kaydını Pire limanına almış. 2 yıl sonra da geminin adını “Kymı” olarak değiştirmiştir. Psicha gemiyi 5 yıl kullanarak yine Yunanlı bir armatöre satmıştır.
1890 yılında “Psicha” dan satın alan armatör Andreadis başka bir Yunanlı armatör “Rama Desasimo İstanbul” şirketine satmıştır.
1894 yılında Pire limanındaki kayıt o zamanki Deniz Yolları İşletmesi anlamına gelen “İdare-i Mahsusa” ya nakletmiş ve adını “Kymı” dan “Panderma” olarak değiştirmiştir.
İdare-i Mahsusa adı 1910 yılında “Osmanlı Denizcilik İşletmesi” olunca geminin adı “Panderma” “Bandırma” olarak değiştirilerek posta vapuru haline getirilmiştir.
19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve Silah arkadaşları Samsun’a getirdikten sonra posta hizmetlerine devam etmiştir.
Bandırma adını aldıktan sonra birkaç kez kaza geçirmiş, yük taşımacılığı yaptığı tarihlerde İngiliz El Model denizaltına çarptığı, aldığı torpido sonucu batmak üzere olduğu, daha sonra motorunun büyük bir arıza yaptığı elde edilen bilgilerde yer almaktadır.
1925 yılında gemi İlhami SÖKE isimli şahsa satılarak, aynı şahıs tarafından 4 ay içinde Haliç tersanesinde sökülmüştür.
Geminin boyu 47.40 metre, genişliği 6.83 metre, yüksekliği 4.27 metredir.

HONORARY MONUMENT OF SAMSUN

This ship vas constructed in the Huston and Cardette Shipyard by the Macmtyre Company, Paisley, Scotland, number 21, grosstonne 279, as a passenger and freight ship. The first owner of this ship Dussey and Robinson company operated it for 5 years under the name of “Torocoderto”
The Greek Shipowner Phisha took the registry of the ship from London to Athens in 1883. He then, changed the name of the ship as “Kymı”. He operated the ship for 5 years and then sold it to another Greek shipowner.
In 1890, the ship was sold to “Rama Resasimo İstanbul ” company. In 1894. ıts registry was taken to Turkish Maritime Lines. Whose name was then “İade-i Mahsusa”  and its name was changed to “Panderma”.
The name of “İade-i Mahsusa” was changed to “Ottoman Maritime Administration” in 1910, and then it’s name became “Bandırma” and it started to serve as a mail ship.
After Atatürk and his friends landed in Samsun on May 19, 1919, the ship served as a mail-ship for some time.
After it was named “Bandırma” the ship had sea-crashes for several times. While it was serving a freight ship, it crashes the British Submarine El Model, and it nearly sank due to a torpedo hit, and later it had a very big engine trouble.
In 1925, the ship was sold to a man named İlhami SÖKE, and it was dismantled in Haliç Shipyard.
The ship is 47.40 m, in length 6.83 m, width and 4.27 m, in height.

This piece of work has been prepared and distiributed by SAM-SEV

bandirmavapuru

© 1988-2024 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır