Valilik’in SAMSEV’e Cevap Yazısı

T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
Samsun Tek Adımda Yatırım Bürosu

Sayı: M.55.0.İ.0.İ.0.15.01.00.619/459
Konu: Bilgi talebi 19.09.2008

 

SAM-SEV SPOR EĞİTİM VE TANITMA VAKFI

İlgi : 15.09.2008 tarihli yazınız ve eki 15.09.2008 tarih 880 sayılı yazınız, imza beyannamemiz yönetim kurulu yetki belgeniz

İlimiz; bölge merkezi konumunda olup, 2023 yılını hedef olarak hazırlamış ve uygulamakta olduğu “İl Geliştirme Stratejisi Planı” kapsamında planlı ve programlı bir şekilde dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşüm kamu sektörünün himaye ve koordinasyonu özel sektörün ise dinamizm ve öncülüğü doğrultusunda olmaktadır. Bu açıdan yatırımcıların ilimizi tercih ederek önemli oranda istihdam sahaları oluşturmaları önem arz etmektedir.

Bu planda belirlenen ve uygulamaya konulan öncelikli projelere katkıda bulunulması, özel sektör yatırımcılarının desteklenmesi ve yatırımcıların kamu ayağındaki iş ve eylemlerinin tek elden yürütülmesi amacıyla 27.01.2007 tarihinde Samsun Valiliği Yatırım Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen başarılar neticesinde Başbakanlık tarafından ofisimiz örnek gösterilmiş olup 02.06.2008 tarih ve 2008/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne istinaden, her ilde olduğu gibi Samsun “Tek Adımda Yatırım Bürosu” adı altında yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tek Adımda Yatırım Ofisi, 9. Ulusal Kalkınma Planı, Bölge Master Planı, İl Strateji Planı doğrultusunda ofisimize yapılan özel sektör yatırımcılarının başvuruları ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı vasıtası ile ofisimize yapılan özel sektör başvurularını görevi gereği takip etmektedir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ofisimize yapılan başvuruların tamamı özel sektöre aittir. Ofisimize bu güne kadar çok sayıda büyük ölçekli yatırım başvurusu olmuştur. Bunlardan 3 adet büyük, 1 adet orta ölçekli yatırım başvurusuna arazi ön tahsisi ilimizde tamamlanmış ilgili Bakanlığa sunulmuştur. Arazi ön tahsisi tamamlanan yatırımlar Terme ve Ondokuzmayıs ilçelerinde tersane ve yat inşası yatırımlarıdır.

Samsun Tek Adımda Yatırım Bürosu’nda takip edilen yatırımların içerikleri; tersane, liman, yat limanı, doğalgaz çevrim santrali, akaryakıt depolama tesisi, çimento fabrikası, hidroelektrik santrali, demir-çelik fabrikası, beş yıldızlı otel şeklindedir. Söz konusu yatırımların yerleri Samsun, Çarşamba, Ondokuzmayıs, Vezirköprü, Kavak, Havza, Ladik ilçelerindedir. Bunun ötesindeki bilgiler firmaların ticari sırları niteliğindedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Aslan KARANFİL
Genel Sekreter

 

© 1988-2024 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır