Şehrimizde yapımı planlanan katlı yollar ile ilgili Sam-Sev Vakfı olarak yaptığımız Basın Bildirisi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNE AÇIK ÇAĞRI 

Tüm büyük kentlerde şehirlerarası taşıt trafiği, şehir içi trafiğe karıştırılmadan, “ Çevre Yolu” yapılarak çözümlenmektedir. Kentimizde ise Çevre Yollarının yapımı uzun yıllardır ihmal edilmiştir.

Bu bağlamda;
“Doğu Çevre Yolu” projesi Kentimiz için hayati öneme sahip konulardan biridir.

Çünkü

1.      Karadeniz Bölgesinin tüm karayolu ulaşımı Kentimiz içerisinden geçmekte ve bu durum Kent içi trafiği içinden çıkılamaz hale getirmektedir.

2.      Kara, Hava, Deniz ve Demir yolu ulaşımlarının tümüne sahip nadir illerden biri olan Samsun’umuzun, iç ve dış ticarette gelişerek “Bölge Merkezi” konumuna gelebilmesi, Doğu Çevre Yolunun hayata geçmesi ile doğrudan bağlantılıdır.

Samsun Çevre Düzeni İmar Planında yer almasına ve Karadeniz Sahil Yolunun öncelikle yapılması gereken önemli bir geçiş noktası olmasına rağmen, Doğu Çevre Yolu’nun henüz yatırım programına dahi alınmaması Samsun adına üzüntü vericidir.

Hal böyle iken;
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 20.12.2013 tarihinde yaptığı Olağanüstü toplantıda, Karayolları Genel Müdürlüğünün – şehirlerarası araç trafiğinin kesintisiz şekilde işleyebilmesi gerekçesiyle – Belediye evleri ile Havaalanı arasında 5 kavşakta “Katlı Yollar” yapılmasını içeren talebini 8’e karşı 9 oyla kabul etmiştir.
                    Bu karar
1.      Kentimiz için hayati önem taşıyan Doğu Çevre Yolu’nun yapımını geciktirecek,
2.      Şehirlerarası trafiğin daha uzun süre Kentimiz içinden geçmesi sonucunu doğuracak,
3.      Samsun-Çarşamba yolunun her iki yakasını fiziki ve görsel olarak birbirinden kopartacaktır.
Değerli Samsunlular;
Belediye evleri kavşağında yapılan ve yanlışlığı bugün herkesçe kabul edilen, Kent içi trafik problemini çözmediği gibi Canik İlçemizi adeta Kentten kopartan ve mahkemece iptal edilen Katlı Yoldaki yanlışlık burada tekrarlanmamalıdır.
Sayın Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz;
Şimdi önünüzde önemli ve tarihi bir fırsat durmaktadır.

14 Şubat 2014 Cuma günü bu yola ilişkin yapılan itirazın gündeme gelmesi ile konu Meclis’te yeniden görüşmeye açılacak ve oylanacaktır.
Bu aşamada çekincelerimizi de dikkate alarak kararınızı gözden geçirmenizi istiyor,sizleri,  daha önce alınan kararın iptali yönünde oy kullanmaya davet ediyoruz.
 
                                                   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
                                     SAMSUN SPOR EĞİTİM VE TANITMA VAKFI

© 1988-2024 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır