SAMSEV’in Valiliğe İkinci Yazısı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ
SAMSUN TEK ADIMDA YATIRIM BÜROSU

15.09.2008 tarih ve 879 sayılı yazımıza cevaben gönderilen 15.09.2008 tarih ve 459 sayılı yazınızda sorularımıza karşı verilen bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla dört adet (yat inşası ve tersane) yatırımı için Ondokuzmayıs ve Terme İlçelerimizde yer tahsisi yapılmıştır.

Ancak aynı yazıda takip edilen dokuz adet daha yatırımdan söz edilmekte ve bunlarla ilgili detay bilgi verilmeyerek bunların “firmaların ticari sırları” olduğu görüşü belirtilmektedir.

Ne var ki, belirtilen bu yatırımlar içersinde, yer seçimleri açısından kentimizin insan sağlığını ve tarım alanlarını olumsuz etkileyebilecek yatırımlar bulunmaktadır. Çünkü bu yatırımların yapılacağı yerler içersinde adı geçen Samsun Merkezi ile Çarşamba, Ondokuzmayıs İlçelerinin yerleşim alanları olmasının yanında, bu bölgede yalnız Samsun’un değil Türkiye’nin geleceği açısından da çok değerli tarım alanları bulunmaktadır. Bilindiği gibi adı geçen bölgede bulunan Gelemen gibi bazı tarım alanları özelleştirme kapsamında “gelişmiş tarım yapılması” amacıyla satılmıştır.

Eğer, bu kentin insanın sağlığını ve doğasını ciddi şekilde olumsuz etkileyebilecek bu yatırımlarda yer seçiminde hata varsa, bunu bilmek her Samsunlunun insan olarak en doğal hakkıdır.

İnsan sağlığı ve yaşam hakkından önemli bir şey olamayacağı öngörüsü doğrultusunda, bir yatırımın yer seçiminin ticari sır olarak nitelenemeyeceğine inanıyoruz.

Bu nedenle; DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ, AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ, ÇİMENTO FABRİKASI İLE DEMİR-ÇELİK FABRİKASININ yapılması düşünülen yerlerinin bilgi edinme yasası çerçevesinde Vakıf Başkanlığımıza bildirilmesini arz ve talep ediyoruz. Saygılarımızla.
26 Ekim 2008

SAM-SEV
YÖNETİM KURULU ADINA
SADİ SUBAŞI
Başkan

© 1988-2023 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır