“Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmasın” Mitingi

Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan,azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır.Oluşan bu gazlar bulutlardaki su buharı ile tepkimeye girerek sülfirik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmakta oluşan bu asitler ise kar,yağmur,çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır.Bu gazlar rüzgarlar tarafından 2000-3000 km ötelere taşınabilmektedir.Havada bulunan sülfat solunum yoluyla alınmakta bronşit,astım,kanser gibi çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.Deniz,göl ve akarsulara düşen asit yağmurları sudaki asit dengesini bozmaktadır.

Fosil yakıtlardan atmosfere yayılan karbon gazları “sera etkili“ gazlar olarak tanımlanmaktadır..Acil önlem alınmazsa,atmosferdeki karbondioksit bileşimlerinin son 50 milyon yıldaki en yüksek düzeyine yükseleceği, bunun yeryüzündeki sıcaklığın  1- 3,5 derece artması anlamına geleceği bilim çevreleri belirtilmektedir.Sıcaklıktaki bu artış global düzeyde deniz seviyesinin 15-95 cm yükselmesine yol açacaktır.

Özetle bu bilgiler bile gelecekte ne kadar büyük sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymaktadır.Buna rağmen tüm Karadeniz bölgesinde yüzlerce termik ve hidroelektrik santralleri yapımı sözkonusudur.Şu anda resmi evraklar üzerinde yalnız Samsun’da Tekkeköy’den Terme Akçay deresi sınırına kadar 8 tane termik santral, Doğu Karadeniz’de de  397 tane HES yapılacağı görülmektedir.Bu durum Karadeniz’de doğanın dengesinin çok daha hızlı bozulacağını ortaya koymaktadır.

SAM-SEV, TTB, TMMOB-İKK, KESK, Mimarlar Odası tarafından oluşturulan Samsun Çevre Birlikteliği, mobil santrale karşı verdiği mücadelenin bir benzerini, bahsi geçen santrallere karşı da kararlılıkla devam ettirmektedir.Karadeniz bölgesindeki illerdeki çevre platformları ile irtibata geçilmiş.Bartın,Zonguldak, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerine gidilip gerekli görüşmeler yapılmıştır.

24 Ekim 2009 tarih tüm karadeniz illerinden katılımcılarla  “KARADENİZ ENERJİ ÇÖPLÜĞÜ OLMAYACAK” mitingi düzenlenmiştir.

Samsun Barosu, tarafından açılan dava ile bir yandan hukuki mücadele de devam etmektedir.

karadeniz-enerji-coplugu-olmasin-mitingi

© 1988-2024 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır