JUDOWN “Down Sendromlu Çocukların Judo Eğitimi İle Rehabilitasyonu”

Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı (SAM-SEV) olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) açtığı “Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı” na “JUDOWN Down Sendromlu Çocukların Judo Eğitimi İle Rehabilitasyonu” adlı proje ile yaptığımız başvurumuz kabul görmüştür. 21.05.2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile Türkiye’de ilk defa uygulanacak projemiz yürütülmeye başlanmıştır. 70.059,60-TL’ lik hibe destek almaya hak kazanan projemiz 12 ay sürecektir.

Projemizin Amaçları
Down Sendromlu çocukların yaşamlarını daha kolay idame ettirebilmelerini sağlamak: Judo, Down Sendromlu çocukların kas gelişimine katkı sağlarken, çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini ve özgüvenlerini kazanmalarını sağlayacaktır.

Down Sendromlu çocuklar ile ebeveynlerinin aralarındaki iletişimin geliştirilmesini sağlamak: Özgüveni artan, eğlenceli fiziksel aktivitelere dahil alan Down Sendromlu çocuklar, aileleri ile daha kolay iletişim halinde olabileceklerdir.

İlimiz genelinde yasayan Down Sendromlu çocukların ailelerine çocuklarının gelişimi ile ilgili destek olmak: Judo kursumuza dahil olacak çocukların ebeveynleri kursumuz süresince psikolog yardımı alacak ve Judo sayesinde çocuklarının daha hızlı öğrenebilme süreçlerine adapte olacaklardır.

Projemiz hakkında detaylı bilgi için arşiv web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
judown.org

© 1988-2024 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır