19 Mayıs coşkusu okullara hapsolamaz

Millî bayramlar ve anma günleri hiç şüphesiz, bir ulusu oluşturan bireylerin, birlik ve beraberlik duygusunu en yoğun olarak yaşadığı günlerdir. Ulusu oluşturan bireyler bu millî günlerde, dayanışma ve birlik ruhu içinde, kendi milletlerine ait olma heyecan ve coşkusunu yaşarlar. Millî ülkülerini değişik platformlarda dile getirmenin ihtiyacını duyarlar. Böyle günlerde, gündelik yaşamın kaygılarından uzaklaşılır, geçmişin sağduyulu bir biçimde değerlendirilmesi yapılır. Kısır görüşler bir yana bırakılır; geleceğe daha yüksek bir idealle bakılır.

Türk Milleti’nin Cumhuriyet tarihi, anılmaya ve kutlamaya değer bu tür büyük olaylarla doludur. Bu önemli olaylar arasında yer alan dört önemli tarihsel olay, günümüzde, ulusal Türk bayramları olarak anılıp kutlanmaktadır. Bu Bayramlar:

1- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
2- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
3- 30 Ağustos Zafer Bayramı
4- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

Bu dört önemli tarih, tarihsel oluşum sıraları ve anlamlarıyla Kurtuluş Savaşı’nın en önemli evrelerini oluştururlar. Bu dört önemli millî gün, Türk Kurtuluş Savaşı’nın mükemmel bir panoramasını ortaya koymaktadır ve ardında emperyalist güçlere karşı verilen büyük mücadelenin hayranlık uyandıran başarısı durmaktadır.

Bu bayramlardan19 Mayıs 1919;
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı ve Türk Millî Mücadelesi’ni başlattığı gündür. Bu tarih, aynı zamanda, Anadolu İhtilal Hareketi’nin de başlangıcıdır. Ülkemizin kurtuluş tarihinde bizzat Mustafa Kemal’in sözleri ile “Ülkenin kurtuluş tarihi 19 Mayıs 1919’dur” ifadeleri vardır.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olan 19 Mayıs gününü Atatürk, Türk Gençliği’ne millî bayram olarak armağan etmiştir. Bu önemli tarihin yıldönümleri, 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan 3466 sayılı yasayla “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edilmiştir. Türkiye’nin her yanında beden eğitimi ve spor gösterileriyle kutlanan bu ulusal bayrama, Samsun’dan başlayan 593 km.lik Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu da ayrı bir anlam katmaktadır.

Bu yıl MEB tarafından yayınlanan bir genelge ile, bayram kutlamalarının öğrencilerin eğitimlerini aksattığı, velilere ekonomik yük getirdiği, mevsimin uygun olmamasından dolayı öğrencilerde sağlık problemleri yarattığı gibi gerekçeler öne sürülerek, kutlamaların Başkent dışındaki kentlerde, yalnızca Okullarda kutlanması istenmektedir.

Çağımızda gençlere verilen önemin en iyi ifade şekillerinden birisi, onlara verilen değerin yönetim erki tarafından gösterilmesidir ki bu bayram, bunun en iyi ifade şeklidir.
Milli Eğitim Bakanlığı yasa gereği bu bayramın düzenleyicisidir. Bakanlığın, yerine koyacağı bir başka kutlama programını oluşturmadan plansız-projesiz iptal kararı, yetkili ağızların verdiği her türlü yumuşak demece rağmen dikkat çekicidir ve kabul edilebilir değildir.

Alınan bu karar, toplumun ortak değerlerinin bireylerce kavranıp benimsenmesi ve yeni kuşaklara aktarılması bakımından temel bir işlevi olan milli bayramların gücünü azaltacağı gibi toplumsal dayanışma ve bütünleşme duygusunu da zedeleyecek mahiyettedir.

Bir toplumun en üstün değerlerinden birisi olan bayramlarımızın ileriki yıllarda tamamen unutulmasına da yol açabilecek olan bu karar düzeltilmeli ve milletimizin sesine kulak verilmelidir.

Milli bayramlarımız, yalnızca okulların içinde kutlanamayacak kadar değerli ve anlamlı günlerdir. Yapılması gereken, bu özel günlerimizi çok çeşitli (edebi, kültürel, sanatsal ve sportif) etkinlikler düzenleyerek ve protokole dönük olmaktan çıkartılarak, Sivil Toplum Örgütlerinin de katılımıyla topluma mal edilerek kutlamanın yöntemlerini geliştirmektir. Asıl başarı budur.

MEB’İN GENELGESİ İLE BU YILDAN BAŞLAYARAK SADECE ANKARA’DA KUTLANMASI TALİMATI VERİLEN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI, KENTİMİZ İÇİN AYRI BİR ANLAM TAŞIMAKTADIR.

Samsun Milli mücadelenin ilk tohumlarının atıldığı kenttir. Atatürk, bu büyük mücadeleyi Samsun’dan başlatmıştır. . Ulu önderimiz bu tarihin önemine “Benim Doğum Günüm 19 Mayıs 1919’dur” ifadesiyle vurgu yapmıştır.

Kurtuluş Savaşının başladığı kent olan Samsun, 19 Mayıs ile özdeş olmuştur. Samsun’dan bahsedilirken “19 Mayıs Kenti Samsun” ifadesi kullanılmaktadır.

19 Mayıs etkinlikleri Milli bayram olarak ilan edilmeden önce, ilk olarak, 19 Mayıs 1926 tarihinde ve Samsun halkının arzusu ile “Gazi Günü”  olarak Samsun’da kutlanmaya başlamıştır. 1938 yılına kadar kesintisiz olarak bu haliyle süren kutlamalar, Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile bu yıldan itibaren “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak tüm yurtta kutlanmaya başlamıştır.

19 Mayıs Bayramları, Samsun’da her zaman diğer kentlerden daha farklı ve coşkulu olarak kutlanmaya devam edilmiştir.

Samsun’un bu bayramı kutlamaya devam etmesi,  ülkemiz Cumhuriyet tarihindeki yeri ve taşıdığı misyonu ile önemli ve önceliklidir.

Samsev olarak bu tarihi daha coşkulu kutlamak üzere yapılacak her türlü etkinliğe destek olacağımızı tüm saygımız ile kamuoyuna duyururuz.

SAMSEV
YÖNETİM KURULU

© 1988-2024 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır