Valilik’in SAMSEV’e Cevap Yazısı

T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
Samsun Tek Adımda Yatırım Bürosu

 

Sayı: M.55.0.İ.Ö.İ.0.15.01.00./513
Konu: Bilgi talebi                                                                                               08.11.2008

 

SAM-SEV SPOR EĞİTİM VE TANITMA VAKFI

İlgi: a) 15.09.2008 tarihli ve 879 sayılı yazınız
b) 15.09.2008 tarih ve 459 sayılı yazımız
c) 26 Ekim 2008 tarih ve bila sayılı yazınız 

İlgi yazınızda bahse konu Tek Adımda Yatırım Ofisi, 9. Ulusal Kalkınma Planı, Bölge Master Planı, İl Strateji Planı doğrultusunda ofisimize yapılan özel sektör yatırımcılarının başvuruları ve  Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı vasıtası ile ofisimize yapılan özel sektör başvurularını görevi gereği takip etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ofisimize yapılan başvuruların tamamı özel sektöre aittir. Ofisimize bu güne kadar çok sayıda büyük ölçekli yatırım başvurusu olmuştur. Bunlardan 3 adet büyük, 1 adet orta ölçekli yatırım başvurusuna arazi ön tahsisi ilimizde tamamlanmış ilgili bakanlığa sunulmuştur. Arazi ön tahsisi tamamlanan yatırımlar Terme ve Ondokuzmayıs ilçelerinde tersane ve yat inşası yatırımlarıdır.

“Samsun Tek Adımda Yatırım Bürosu’nda” takip edilen yatırımların hiç birisi Gelemen tarım arazisi sınırları içinde bulunmayıp içerikleri; tersane, liman, yat limanı, doğalgaz çevrim santrali, akaryakıt depolama tesisi, çimento fabrikası, hidroelektrik santrali, demir-çelik fabrikası, beş yıldızlı otel şeklindedir. Söz konusu yatırımların yerleri Samsun-Merkez, Çarşamba, Ondokuzmayıs, Vezirköprü, Kavak, Havza, Lâdik ilçelerindedir. Bunun ötesindeki bilgiler firmaların ticari sırları niteliğindedir. Yer seçimlerinin doğru yapılıp yapılmadığı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından, mevzuatları çerçevesinde titizlikle incelenmektedir. Samsun Tek Adımda Yatırım Bürosu bu inceleme sürecinde, işi konusunda yetkili kamu kuruluşlarına bırakmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

Aslan KARANFİL
Genel Sekreter

© 1988-2024 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır